Heli Koivuniemi -

Aromi-lehden päätoimittaja Heli Koivuniemi: Houkuttele asiakkaasi vastuullisuustalkoisiin

Se on kaikkien huulilla: vastuullisuus. Lähes jokainen miettii, miten vastuullisuus meidän organisaatiossa näkyy ja mitä se aidoimmillaan tarkoittaa? Miten asenteita ja päivittäisiä askareita pitäisi muuttaa, jotta asiakkaatkin huomaisivat, että kehityksen kärkeä tässä edustetaan. Osa tyytyy pinnallisiin, päälle liimattuihin vippaskonsteihin, mutta yhä useampi näkee vastuullisuuden laajempana kokonaisuutena. Mitä tuloksellisempaa toimintaa tavoitellaan, sitä kattavampi joukko eri tahoja on saatava sitoutettua yhteisiin talkoisiin – myös asiakkaat.

Vastuullisuus on yhteispeliä

Jokaisen panosta tarvitaan, mutta jonkun on johdettava vastuullisuutta ja siihen tähtäävää toimintaa määrätietoisesti. Aikaa kestävälle liiketoiminnalle on asetettava selkeät tavoitteet ja järkevät seurantajärjestelmät. Vastuulliset teot edellyttävät rohkeita valintoja ja selkeitä painotuksia. Kunnioittava ja luottamuksellinen ilmapiiri ruokkii luovuutta sekä kannustaa yksittäisen työntekijän ylittämään itsensä. Sitä vastoin omahyväisyys pilaa jalotkin tavoitteet. Arat asiat on uskallettava nostaa rakentavasti julkiseen keskusteluun ja ongelmat on ratkaistava yhdessä. Se, jos mikä, on vastuullisuutta parhaimmillaan.

Tunteeko myös asiakas vastuunsa?

Kuulostaa helpolta. Entä, jos kaikki tehdään suunnitelmien mukaan talon sisällä, mutta perälauta vuotaa ulkoisten, ravintoloista riippumattomien tekijöiden takia. Ikävä tosiasia on, että asiakkaiden tietoisuus heidän oman toimintansa vaikutuksista on varsin heikohkolla tasolla – heidän käyttäytymistään voisi luonnehtia jopa itsekeskeiseksi, vaikka näin harvoin uskalletaan sanoa julkisuudessa.  Ravintoloiden kannattavuus, hävikki ja sitä kautta henkilöstön hyvinvointi on usein kiinni juuri asiakkaiden tekemisistä, ja varsinkin tekemättä jättämisistä. Kunhan omat mieliteot toteutuvat, muista viis. Tietoinen kuluttaja voi vaatia rahalleen vastinetta, mutta vastuullinen ottaa huomioon kokonaisuuteen ja vaikuttavat seikat.

Tässä muutama esimerkki. Ruoka-ainerajoitusten ja allergioiden kertominen etukäteen on paitsi huomaavaista, myös asiakkaan etu. Ennen kaikkea se helpottaa raaka-ainehankintojen ennakoinnissa, vähentää siten hävikkiä ja varmistaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja elämyksen. Kestävää kehitystä arvostava ja eettisesti toimiva asiakas tuskin tekee pöytävarauksia useasta paikasta ja jättää peruutukset tekemättä. Vaikka asiakkaat hokevat vastuullisuuden mantraa ja edellyttävät sitä ravintoloilta, ravintoloissa kamppaillaan lähes päivittäin yleistyvän no-show’n parissa. Mitä pienemmästä ravintolasta on kyse, sitä fataalimmat taloudelliset, tuotannolliset ja jopa työllisyyttä heikentävät vaikutukset välinpitämättömyydellä on.

Jotain on siis tehtävä, mutta mitä? Mitä sinä olet valmis tekemään parantaaksesi alan, työpaikkasi tai tiimisi vastuullisuutta? Uskallatko haastaa asiakkaitasi toimimaan vastuullisesti? Tavoitteita ja strategiaakin tärkeämpää lienee hyvä, luottamuksellinen fiilis. Jospa lähdemme siitä rakentamaan kestävää pohjaa vaativimmille tavoitteille.

Heli Koivuniemi on Aromi-lehden päätoimittaja